Submitted by lfi on
Gode eksempler gode historier Golf

Ambassadører i Asserbo

Asserbo Golf Klub er med i en lille udvalgt skare af danske golfklubber, der tilbyder undervisning som en del af kontingentet.

På generalforsamlingen i klubben i 2015 blev det vedtaget, at træningen for alle medlemskategorier (også passive) blev gratis. Lektioner og kurser bookes nu igennem Golfbox’ protrænermodul. Kalenderen er åben 30 dage frem, og alle klubbens medlemmer kan løbende have op til 2 aktive bookinger (holdtræning og/ eller individuelle lektioner) registreret af gangen. Så snart den første lektion er afsluttet, kan man booke en ny. Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange gratis lektioner og kursuspladser man må benytte.

De langsigtede effekter af den gratis træning kendes naturligvis ikke, men de første reaktioner er yderst positive. Blandt andet har man kunnet konstatere at flere begyndere hurtigere får erhvervet golfkørekortet.

Dels kan alle begyndere booke tider individuelt, dels udbydes der også fællestræning flere gange ugentligt, og her spiller de frivillige en central rolle. Asserbo Golf Klubs begynderarbejde tager sit udgangspunkt i klubbens kerneværdier, som er:

• Aktiv.

• Gæstfri.

• Charmerende.

Ud fra disse overordnede kerneværdier formulere de begynderudvalget en vision, der lyder: “Begynderudvalget vil være med til, at skabe et miljø i AGC, hvor alle nye medlemmer føler sig velkomne. Et miljø for hele familien. Og et miljø hvor det er muligt at øge sine kompetencer inden for golfverdenen.”

Citat fra begynderudvalgets årsrapport 2015 Denne vision skal udleves af alle ansatte såvel som frivillige, og opleves af alle de nye golfspillere, der kommer til Asserbo. For at gøre visionen mere håndgribelig for mentorerne i Asserbo (de bliver kaldt ambassadører) udarbejdede man fra begynderudvalgets side nogle nøgleord, som alle de udvalgte ambassadører skal personificere både i tale og handling. De lyder som følger:

• Tryghed.

• Synlighed.

• Glæde ved golfspillet.

• Fastholdelse.

For at øge synligheden af ambassadørerne i klubben er de alle iført ens poloer. Ambassadørerne bliver ikke kun udvalgt på deres evne til at kunne opfylde nøgleordene, de er også alle unge i golfsporten. Dette ses i Asserbo som en stor styrke, da ambassadørerne stadig har deres eget begynderforløb i frisk erindring, og dermed indgående kender til de behov, man har som begynder. Som en ekstra service og for at give begynderne i Asserbo endnu bedre mulighed for at opbygge relationer til de frivillige i klubben, har begynderudvalget lavet en “blå bog”. Den fortæller lidt om alle hjælpere og inkluderer et foto, så man får sat ansigt på, hvem der kan hjælpe en i klubben, hvis man måtte have brug for det.