Submitted by lfi on
Gode eksempler gode historier Golf

Stationstræning i Skanderborg

Skanderborg Golf Klub begyndte at bruge Dansk Golf Unions begyndertræningskoncept i 2015.

Skanderborg Golf Klubs træner Jesper L. Nielsen fortæller om klubbens erfaringer med det nye træningskoncept:

“I Skanderborg tilbyder vi alle vores nye medlemmer, samt medlemmer der er begyndt at spille golf indenfor de sidste 3 år, og som har et handicap mellem 36-72, at træne med gratis 2 gange om ugen. Dette har givet en masse positiv respons både fra de helt nye medlemmer men også fra dem, der har spillet lidt længere tid. Vi har haft stor succes med at blande begynderne med forskellig anciennitet til træning, således at der sker en langt større integration mellem de nye og de spillere, der har været i klubben et stykke tid. Jeg har fået 10 uddannede begyndertrænere, der skiftevis hjælper mig til begyndertræningen. Deres rolle er at styre forskellige træningsøvelser, samt hjælpe til hvor de kan se, der er behov for det. Da vi startede konceptet op, afstemte vi vores roller efter ASF-metoden - Almindelig Sund Fornuft. Min erfaring med begyndertrænerne var, at de indledningsvis var lidt tilbageholdende med at demonstrere og rette småting hos begynderne. Efter yderligere forventningsafstemning mellem mig og mine begyndertrænere nåede vi frem til, at det er helt fint ikke at kunne slå et teknisk perfekt slag, når man skal demonstrere en øvelse for begynderne. Det absolut vigtigste er, at begynderne får variation og træningshyppighed ind i deres træning. Det er det, der gør, at det er sjovt at få træning! Samtidig er det også på den måde, at der sker en god spillemæssig udvikling over tid. Der har været flere meget gavnlige effekter ved at indføre Dansk Golf Union og PGA ́s koncept. Udover løftet i kvaliteten på selve begyndertræningen har begyndertrænerne en meget stor andel i, at de nye føler sig velkomne i klubben. De får hurtigt et netværk i klubben, og de får en følelse af, at der er nogen, der tager sig af dem”, udtaler Skanderborgs træner Jesper L. Nielsen