Submitted by lfi on
Gode eksempler gode historier Golf

Regler og etikette på Møn

Møn Golfklub griber begynderarbejdet lidt anderledes an end mange andre klubber. Eksempelvis bliver langt de fleste begyndere introduceret til golf på et weekendkursus.

For at opfylde Dansk Golf Unions minimumskrav til at kunne udstede golfkørekortet, er regelundervisningen en vigtig del af weekendkurset.

I de fleste danske klubber er regelundervisningen en kombination af tavleundervisning, hjemmestudier og regler i praksis, afsluttet med en online regelprøve. Møn har valgt at bryde med den traditionelle regelundervisning af flere grunde. Dels er man underlagt tidsbegrænsninger på grund af weekendkursus formatet, dels har man en meget stor kapacitet som regelansvarlig i klubben.

Klubbens formand Lars Kleist udtaler: “Knud Larsen formår at gøre reglerne sjove og levende. Reglerne bliver eksemplificeret gennem hans sjove golfanekdoter, der gør at begynderne kan huske og genkende historierne, når de senere står på banen. Knud har i samarbejde med klubbens greenkeeper fået lavet en model (se øverst på siden). Modellen står midt på et bord i undervisningslokalet. Her sidder begynderne omkring modellen, og ud fra modellen gennemgår Knud alle de gængse situationer på en sjov og inspirerende måde.

Denne undervisningsmetode kræver, at man har en god formidler af regler i sin klub, Det er vi så heldige at have, og derfor har denne undervisningsmetode vist sig at være den helt rigtige for os i Møn Golfklub med stort udbytte fra begynderne til følge.” Regelundervisningen i Møn Golfklub afsluttes med en regelprøve. Prøven er specielt fremstillet, så den understøtter undervisningsformatet. Prøven løses i fællesskab af 4 personer med alle hjælpemidler ud fra en devise om, at sådan ville en realistisk situation på banen også skulle løses. Regelundervisningen bliver understøttet i det videre forløb som prøvemedlem ved hjælp af mentorer, der følger begynderne i deres match hver tirsdag. Skulle et regelspørgsmål dukke op i løbet af runden, tager man i fællesskab en snak om, hvordan den givne situation løses bedst muligt.