Submitted by lfi on
Gode eksempler  gode historier Golf

Golfens Dag og indførelse af mentor-system i Trehøje Golfklub

For Trehøje Golfklub er det primære mål med Golfens Dag at give folk en totaloplevelse, herunder kunne tilbyde en god atmosfære, hvor det er dejligt at være, en god bane i høj standard, en venlig reception med imødekommende ansatte samt en café med god mad. Det skaber det bedste grundlag for, at folk har lysten til at komme tilbage til klubben og på sigt blive medlem.

- Klubben startede med Golfens Dag, da DGU startede med tiltaget i 2007. Golfens Dag var bl.a. medvirkende til, at klubben i 2009 fik ca. 110 nye begyndere, mens de året efter, altså i 2010, fik 93 begyndere igennem begynderprøven.

- Klubben har nedsat et 'Golfens Dag udvalg', som står for hele arrangementet. Denne gruppe står for at sammensætte dagen og samtidig markedsføringen herom. Selve markedsføringen består i annoncering i både blade og aviser. Alt i alt er der afsat 10-12.000 kr. til den indledende markedsføring samt afholdelse af Golfens Dag.

- Klubben satser højt på, at de nuværende medlemmer skal være med til at lokke nye medlemmer ind i klubben. For at lokke nye med til Golfens Dag, spreder klubben budskabet ud til de nuværende medlemmer og beder ved diverse dame-, herre- og seniordage medlemmerne om, at tage en ven/bekendt med til dagen. Klubben mener, det er her de fleste kan motiveres til at tage med til arrangementet. Medlemmerne får brochurer med til deres bekendte for at kunne sælge konceptet bedst muligt.

- Klubben sætter stor fokus på kvalitet, både på banen men samtidig også ved klublivet og klubhuset. På denne måde er det lettere at få nye medlemmer til.

- Klubbens frivillige er rigtig gode til at hjælpe til, om det så gælder Golfens Dag, eller maling af klubhuset. Sidste nye tiltag, også udført af frivillige, var opførelsen af et nyt bagrum, med plads til 244 bags og 14 golfbiler. De frivillige er med til at skabe klubbens udvikling og er på samme måde som de resterende medlemmer med til at oplyse naboer og andre om Golfens Dag. Uden klubbens frivillige ville Golfens Dag ikke kunne afholdes.

- Klubben har yderligere moderniseret deres begynderforløb, da de tidligere har oplevet at miste medlemmer efter nogen tid. Klubben vil være bedre til at tage sig af de nye medlemmer og har bl.a. indført et mentor-system, hvor klubbens medlemmer tager begynderne i hånden for at få dem integreret i klubben og dets sociale liv. Klubben vil derfor servicere begynderne meget mere fremadrettet. Mentor-systemet går ud på, at klubbens frivillige får tildelt en gruppe nybegyndere bestående af 3-4 spillere, som bor i den frivilliges område. Opgaven er at servicere dem på bedste vis, ved bl.a. at spille en runde golf med dem og sørge for, at de bliver tilmeldt begyndermatcherne.