Submitted by lfi on
Gode eksempler gode historier Golf

Indmeldsesraten i Køge

I 2015 havde Køge Golf Klub 104 prøvemedlemmer. Efter endt prøvemedlemsskab valgte 94 af prøvemedlemmerne at melde sig ind på fuldtid i Køge Golf Klub - en imponerende indmeldelsesrate på over 90%, som ikke bliver mindre imponerende, når man tager antallet af prøvemedlemmer i betragtning. Et prøvemedlemsskab i Køge varer i 2 måneder og koster 1000 kr.

Køge er gode til flere ting, men en af de ting klubben er virkelig god til, er at informere interesserede golfspillere ved hjælp af klubbens hjemmeside. Med ganske få klik på klubbens hjemmeside kan man få et rigtig godt og informativt overblik over sin første tid i klubben. Tonen er uformel, og der bliver ikke brugt indforstået golfsprog - noget der i sig selv kan virke afskrækkende overfor potentielle medlemmer.

Køge GK sørger derfor altid for at sætte modtageren af informationen i centrum. Et prøvemedlemsskab i Køge følger en helt fast og gennemprøvet skabelon, som består af teoriundervisning, praktisk undervisning af klubbens trænere, begyndermatcher samt adgang til en kortere, ratet 9-hulsbane, der kan benyttes ubegrænset i prøvemedlemsperioden. Hele begynderforløbet er gennemsyret af, at prøvemedlemmerne skal have så mange gode oplevelser som muligt. Her spiller klubbens holdkaptajner en meget central rolle.

Holdkaptajnerne deltager i Mandagsklubben, som den ugentlige begynderturnering hedder i Køge. De fleste holdkaptajner har været aktive i 10-12 år, og de bliver valgt med omhu efter følgende kriterier: erfarne golfspillere som er positive og behjælpelige. Pt. er der venteliste på at blive holdkaptajn i Køge, hvilket vidner om, at det er en frivillig position, der socialt giver meget igen til dem, der besidder posten. En gang om måneden afsluttes mandagsturneringen med fællesspisning, og udover at opbygge gode relationer bruges aftenen også til at informere og reklamere for klubbens “klubber i klubben”. En af begynderudvalgets vigtigste langsigtede opgaver i Køge er, at få kanaliseret begynderne videre i systemet, når de er klar til det.

En sidste ting, der kendetegner Køge Golf Klub og andre klubber, der er gode til at integrere begyndere i deres klub, er, at et begynderforløb (efter indmeldelse) ikke har en fast udløbsdato. I Køge Golf Klub tilbydes alle medlemmer med et handicap over 36 gratis træning hver lørdag eftermiddag i løbet af sæsonen. Dette gøres af flere grunde: for at opnå højere træningshyppighed, opbygge sociale relationer, samt for at det enkelte medlem kan se en udvikling i sit spil over tid.