Submitted by lfi on
En-kimbladet ukrudt græs golf

En-kimbladet ukrudt

Af en-kimbladede ukrudtsarter er Enårig Rapgræs (Poa annua) den absolut mest udbredte. Den er samtidig en af de mest udbredte ukrudtsplanter i hele verden. Der findes forskellige bio-typer af Enårig Rapgræs, hvor Poa annua var. annua er enårig og sætter store mængder frø ved meget lave højder (ned til 2 mm over jordoverfladen). Denne underart dominerer på nyere græsplæner. Jo ældre plænerne bliver fremmes Poa annua var. reptans, som er en flerårig underart. Den flerårige har finere blade, og den producerer ikke så mange frø.

Generelt er der en meget stor frøbank af Enårig Rapgræs, som kan spire stort set året rundt. Enårig Rapgræs er mindre tolerent overfor varme, tørke og forskellige svampesygdomme end de fleste af de dyrkede græsarter.