Submitted by lfi on
Hekseringe græs golf

Hekseringe

Hekseringe danner ringe i græsset i mange forskellige størrelser, med eller uden frugtlegemer (paddehatte).

Hekseringe er forårsaget af mange forskellige svampearter, hvor symptomerne kan opdeles i 3 typer:

Type 1: Danner ringe hvor græsset dør. På begge sider af denne ring dannes en mørkegrøn ring med kraftig græsvækst.

Type 2: Danner ringe, hvor græsset er mere grønt end udenom.

Type 3: Danner en ring af paddehatte, men ingen synlig ændring af græsset.

For alle tre typer af hekseringe gælder, at de kan angribe alle græsarter. De er vanskelige at forebygge eller bekæmpe. Evt. kan man prikke/lufte dem og vande med afspændingsmiddel.