Submitted by lfi on
Ukrudtsplanter græs golf

To-kimbladede ukrudtsplanter

Af to-kimbladede ukrudtsplanter er Mælkebøtte (Taraxacum officinale), Glat Vejbred (Plantago major), Tusindfryd (Bellis perennis) og Hvid-Kløver (Trifolium repens) de mest udbredte i græsarealer i Danmark.

Mælkebøtte er en flerårig urt med en kraftig pælerod. Den spirer fra enten frø eller rodstykker i små bare pletter i en kortklippet plæne, og danner her en rosetstillet bladkrans. Mælkebøtten trives i næringsrig jord, og klarer sig godt, hvor jorden er kompakt.

Glat vejbred

Glat vejbred er også en flerårig urt med meget brede rosetstillede blade. Den har seje langsgående ledningsstrenge, som er vanskelige at bekæmpe mekanisk. Den spirer som mælkebøtten fra enten frø eller jordstængler. Den er særlig hårdfør på kompakt jord, og ses derfor tit ved stier og veje, hvor den overlever, mens anden plantevækst slides væk.

Tusindfryd

Tusindfryd er også en flerårig plante, der danner korte, overjordiske udløbere. Bladene danner en roset med en 5-15 cm lang stængel, så blomstring kan forekomme ved ret lave højder.

Hvid-kløver

Hvid-Kløver er som de øvrige kløver-arter kvælstofsamlende, og den forekommer ofte i plæner, hvor kvælstofniveauet er lavt. Den danner krybende stængler, som slår rod ved bladfæsterne, og derved kan den sprede sig i store kolonier. På fairways, semi-rough, fodboldbaner og øvrige græsarealer kan det være vanskeligt at undgå invasion af kløver, og i mange tilfælde er det heller ikke noget problem. En lidt lavere klippehøjde f.eks. i semi-rough vil medføre, at golfbolden ikke ”forsvinder” selv om der er en del kløver i græsset.

Almindelig Firling

Almindelig Firling (Sagina procumbens) er en lille undseelig to-kimbladet plante, som er et udbredt ukrudt på agerjord, i havebede, mellem fliser og altså også på greens. Den bliver nemt overset på greens, da bladene ligner græsblade, men de er mere voksagtige end græsbladene, og kommer man tæt nok på, ser man tydeligt, at det ikke er græs. Planten er flerårig, og den sætter frøstængler ved meget lave klippehøjder.