Submitted by lfi on
Ukrudt - Mos og alger græs golf

Ukrudt - Mos og alger

Mos er sporeplanter, dvs. de formerer sig ved hjælp af sporer. De har ikke egentlige rødder, men danner celletråde (rhizoider), som fasthæfter dem til underlaget og samtidig opsuger vand og næringsstoffer. Der findes mange forskellige typer af mos, der kan trives i græsplæner. Nogle trives ved fugtige forhold, mens andre tåler udtørring. En del af dem er skyggetålende, og nogle trives ved næringsfattige forhold. Generelt trives mosset, når græsset er svækket. I en sådan situation vil mosset få en fordel i konkurrencen med græsset om voksepladsen. Mos bekæmpes ved at give græsset de bedst tænkelige vækstforhold med lys, luft og optimal gødskning. En vertikalskæring om foråret efterfulgt af gødskning, vil som regel hæmme mosset så meget, at det taber konkurrencen til græsset. Fugtige og skyggefulde steder, hvor græsset trives dårligt f.eks. i skyggen af en hæk eller høje træer, kan problemerne med mos i plænen være vanskelige at undgå.