Deltagende hold

Divisionen består af 16 hold, fordelt på 4 puljer med 4 hold i hver.

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller, 2 singler og 1 foursome.
Kamprækkefølgen er singler først og herefter foursomen.

Holdopstilling

Holdkaptajnen må sammensætte foursomes efter eget valg, hvorimod spillerne i singler skal stille op i handicaporden med højeste handicap først (2. single). Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene.

Ukorrekt opstilling af rækkefølge medfører tab med maksimale cifre af alle de singler, som berøres heraf.

Se i øvrigt underpunkt 1.4 Handicapbegrænsninger, 4.2 Reserver og 4.3 Holdopstilling.

Pointtildeling

Foursome:

3 matchpoint for vunden match, 1,5 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Singler:

2 matchpoint for vunden match, 1 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Holdmæssigt gives 2 kamppoint for vunden, 1 for halveret og 0 kamppoint for tabt kamp.

Oprykning

Puljevinderne rykker op i 1. division uden oprykningsspil. Såfremt én eller flere af disse puljevindere ikke kan rykke op: se afsnit 8.2 ”Særlige omstændigheder ved op- og nedrykning” i de generelle turneringsbetingelser.

Der uddeles ikke præmier til oprykkende hold.

Nedrykker

Det hold i hver pulje, der slutter sidst efter grundspillet, rykker ned i kval. rækken. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor et andet hold er tvangsnedrykket, og der kun er tre hold eller færre tilbage i puljen.

Betingelser i øvrigt

Se afsnittet Generelle turneringsbetingelser.

Revision: 1
Last modified: Jan 05, 2024