Afbud

  • Indtil kl. 13 fredagen før turneringsstart meldes afbud via mail til Distriktets D-Tour ansvarlige. Afbud herefter meldes telefonisk til Distriktets D-Tour ansvarlige.
  • Afbud kan ikke meddeles gennem anden spiller.

Email og telefonnummer til distriktets D-Tour ansvarlige findes på distrikternes hjemmesider:

Turneringsgebyret opkræves for alle spillere, som opnår plads i turneringen. Dette gælder også for afbud, der kommer efter tilmeldingsfristens udløb.

Udeblivelse

Udeblivelse uden gyldig grund kan medføre karantæne fra alle DGU-arrangerede turneringer i op til 90 dage regnet fra den aktuelle turneringsdag.

Såfremt karantæneperioden ikke er udløbet ved sæsonens sidste DGU turnering, overføres den resterende periode til næste sæson, startende ved den første DGU turnering.

Udeblivelse grundet sygdom og ulykke samt udeblivelse fra præmieoverrækkelsen, se Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks.

Last modified: Nov 02, 2023