Protester

Protester indgivet i henhold til Regel 20.1b (hulspil) skal for at blive behandlet fremsættes skriftligt over for den pågældende distriktsledelse.

Protester skal være turneringsledelse i hænde senest kl. 21 på spilledagen.

Last modified: Nov 02, 2023