Turneringsledelse

De enkelte distriktsledelser er “Komité” i overensstemmelse med Procedurer for Komitéen, Afsnit 1

På spilledagen udgør den/de distriktsrepræsentant(er) der deltager i afviklingen af turneringen, turneringens ”Komité”.

Last modified: Nov 02, 2023