Handicapstatus

For at være lovlig skal spilleren på spilledagen være i besiddelse af et handicap i Golfbox.

Spilleren skal stille op med det handicap, der fremgår af Golfbox tidligst dagen før selve spilledagen. Der spilles med samme handicap på alle spilledagens runder.

Såfremt handicappet, på baggrund af ventende/forsinkede scores, PCC beregning mv., ændres frem til eller på selve spilledagen har det ingen betydning.

Revision: 1
Last modified: Feb 12, 2024