Protester

Protester indgivet i henhold til Regel 20.1c (slagspil) skal for at blive behandlet fremsættes skriftligt over for den afviklende distriktsledelse.

Protester skal være den pågældende distriktsledelse i hænde senest kl. 10.00 på den 4. kalenderdag efter turneringens afslutning.

Last modified: Nov 02, 2023