Amatør og non-amatørstatus

Spillerne kan have såvel amatør- som non-amatørstatus.

Amatører, er alle, der ikke har fået frataget deres amatørstatus eller ikke er professionelle.
Non-amatører, er alle typer af professionelle (trænere, trænerelever, playing proer, mv. uafhængigt af medlemskab af et PGA eller Pro Tour), professionelle, der er i gang med at generhverve amatørstatus og befinder sig en en venteperiode, samt amatører, der har fået frataget deres amatørstatus.

Last modified: Nov 02, 2023