Persontransport

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, med mindre det er tilladt af Komiteen, eksempelvis tilbage for at slå en ny bold og lign. – der kan ikke gives tilladelse til generel anvendelse af golfkøretøj under en turnering.

Straf for overtrædelse: Se DGU´s Hard Card, Standard lokalregel G-6: Persontransport.

Undtagelser

Undtaget fra denne regel er spillere med tilladelse til at bruge et golfkøretøj i henhold til gældende regler for dette. Det formelle bevis skal have form af:

  • EDGA WR4DG Pass med godkendelse til at bruge køretøj og/eller Regel 25.4, eller
  • EDGA Access Pass med godkendelse til at bruge køretøj og/eller Regel 25.4

Sådanne spillere må kun lade sig transportere på et golfkøretøj uden tag og med begrænset hastighed.

Såfremt værtsklubben ikke tillader bestemte typer køretøjer, kan der søges dispensation hos DGU til at benytte et køretøj som klubben accepterer. Dette skal ske i god tid, så der foreligger en afgørelse før kampen. Kontakt DGU ved spørgsmål.

Værtsklubben er ikke ansvarlig for at skaffe et golfkøretøj til spilleren ved ovennævnte undtagelser.

Transport – ordensregler mv.

Der gøres opmærksom på, at klubbens ordens- og sikkerhedsregler for kørsel skal overholdes, samt at der tages ekstra hensyn til øvrige matcher som spilles på samme bane. Retningslinjerne for Etikette, Dårlig opførsel og Skadelig adfærd er beskrevet i Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks.

Herudover henvises til DGU´s Hard Card, Standard lokalregel G-6: Persontransport

Last modified: Nov 02, 2023