Køn

Turneringen er for både piger og drenge.

Alder

D-Tour er opdelt i 3 aldersgrupper: U13, U16, og U25.

  • U13: Spillere der max fylder 12 år i spilleåret
  • U16: Spillere der er fyldt/eller fylder 13 år og max fylder 15 år i spilleåret
  • U25: Spillere der er fyldt/eller fylder 16 år og max fylder 24 år i spilleåret

Antal

Hensigten med denne turnering er at få flest mulig spillere til at deltage i turneringen. Som udgangspunkt fordeles pladserne på hvert enkelt spillested efter følgende principper:

Alder A-rækken Mester-rækken
U13 32 deltagere 32 deltagere
U16 32 deltagere 32 deltagere
U25 32 deltagere 32 deltagere

Der kan maksimalt deltage 192 spillere, som fordeles på de 6 rækker.

Ved over- eller undertegning se pkt. 1.5 Tilmelding og betaling.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Revision: 1
Last modified: Dec 21, 2023