Turneringsgebyr

Deltagelse i Vinter Tour koster 50 kr. pr turnering, med mindre andet fremgår af turneringen i GolfBox. Gebyret betales i forbindelse med tilmeldingen

Tilmelding

Tilmelding til Vinter Tour sker via GolfBox. Man tilmelder sig til den enkelte afdeling.

Der åbnes for tilmelding til sæsonens Vinter Tour den 1. april

Seneste tilmelding er kl. 12.00 om fredagen 8 dage inden turneringen. Den præcise dato fremgår af turneringen i GolfBox.
Spilleren kan også melde fra indtil dette tidspunkt, og da få det betalte gebyr retur. Afmelding sker ved henvendelse til den turneringsleder, der er angivet som kontaktperson i turneringen på GolfBox.

Deltagelse sker ved overtegning efter “først til mølle” princippet, og det er således en god ide at være i god tid med tilmeldingen

Startliste

Startlisten til turneringen offentliggøres på GolfBox snarest efter tilmeldingsfristens udløb – forventeligt mandag eller tirsdag før turneringen.

Last modified: Nov 03, 2023