Over- eller undertegning

Turnering 1-3 (se også Finaleturneringen):

Hvis der er færre end 3 deltagere i en række, annulleres denne. Tilmeldte spillere overføres automatisk til en anden række, hvis vedkommende er kvalificeret og der er plads i rækken.

Ved undertegning i en herrerække, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal herre-deltagere når op på 96.

Ved undertegning i en dame række, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal dame-deltagere når op på 36.

Ved samlet undertegning (færre end 96 tilmeldte) i herre rækkerne, kan dame-rækkerne overtegnes med samme antal og vice versa, så det samlede deltagerantal når op på 132.

Princip for overtagelse af evt. uudnyttede pladser i respektive aldersrækker fremgår af figuren nedenfor:

Last modified: Nov 02, 2023