Holdopstilling

Matchernes rækkefølge

Først går de 2 singler ud og herefter foursomen i den tredje bold. Holdlederne må godt aftale indbyrdes, hvem der spiller imod hinanden i singlerne, hvis der er enighed om dette. Det kan f.eks. være fordi begge holdledere ønsker at sætte dreng overfor dreng og pige overfor pige – så de spiller fra samme tee sted. Eller måske de 2 ældste imod hinanden og de 2 yngste imod hinanden. I så fald beslutter holdlederne i fællesskab singlerækkefølgen.

Ellers er det singlerne med det højeste handicap der spiller imod hinanden og går ud først.

I alle rækker kan spillerne til foursome udvælges frit.

Stilles der op i handicaprækkefølge i singlerne er det holdlederens ansvar at skrive holdets singler i holdopstillingen op i den rigtige rækkefølge. I tilfælde af fejl vil singler der står forkert blive betragtet som ‘ulovlig spiller’ – læs mere om ‘Ulovlig spiller’ her.

Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdlederen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene. Spilleren stiller op med det handicap, der fremgår af DGU Basen/ Golfbox / andre systemer på spilledagen (spilledagen starter kl. 05.00).

Såfremt handicappet, på baggrund af ventende/forsinkede scores, PCC beregning mv., ændres dagen på selve spilledagen, er det op til spilleren og dennes holdleder at vælge hvilket handicap, der noteres på holdkortet og benyttes til holdopstillingen. Ansvaret for, at det handicap der anvendes til holdopstillingen efter ovenstående er korrekt, påhviler spilleren og dennes holdleder.

Aflevering af holdopstilling

Holdopstillingen udveksles samtidigt senest 15 minutter før start, og den kan ikke efterfølgende ændres. Holdopstillingen skal indeholde spillernavne, aktuelle handicaps og medlemsnumre.

Hvis et hold ikke kan stille fuldtalligt op, udgår modstanderens single med højeste handicap, og denne match vindes med maksimale cifre 5-4.
Hvis et hold mangler 2 spillere, udgår og tabes foursomen (De to singler spilles).
Hvis et hold mangler 3 eller 4 spillere, tabes hele kampen med maksimale cifre.

Last modified: Nov 03, 2023