Deltagere

Til deltagelse kvalificerer følgende blandt de tilmeldte spillere og i prioriteret rækkefølge:

  1. De spillere, som klarede cuttet i Dormy Elite Tour 1 Herrer.
  2. De 30 højest placerede danske spillere på WAGR.

    NB: Hvis to eller flere spillere er lige på en placering eller rangliste, kvalificerer disse ligeledes.
  • DGU’s eliteansvarlige kan tildele 3 wild cards.
  • Den arrangerende klub tildeles 3 wild cards, maks. hcp 5,0
  • Dog max. 54 deltagere i herrerækken.

Såfremt spillefeltet, i henhold til ovenstående punkter, er mindre end 54 deltagere, suppleres med rettidigt tilmeldte spillere med maks. hcp. 5,0.

Revision: 2
Last modified: Feb 26, 2024