Transport

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, med mindre det er tilladt af Komiteen, eksempelvis tilbage for at slå en ny bold og lign. – der kan ikke gives tilladelse til generel anvendelse af golfkøretøj under en turnering.

Straf for overtrædelse: Se DGU´s Hard Card, Standard lokalregel G-6: Persontransport.

Undtagelser

Undtaget fra denne regel er spillere med tilladelse til at bruge et golfkøretøj i henhold til gældende regler for dette. Det formelle bevis skal have form af:

  • EDGA WR4DG Pass med godkendelse til at bruge køretøj og/eller Regel 25.4, eller
  • EDGA Access Pass med godkendelse til at bruge køretøj og/eller Regel 25.4

I de øverste divisioner, hvor der spilles med 36-hullers matcher, må sådanne spillere kun lade sig transportere på et golfkøretøj uden tag og med begrænset hastighed.
I alle andre divisioner må sådanne spillere benytte alle typer persontransporterende køretøjer.

Særligt for veteran- og superveteranrækken

Ligeledes undtaget fra reglen er Veteranrækken og Superveteranrækken. Her er persontransporterende køretøjer tilladte, dog skal de til enhver tid gældende regler hos værtsklubben overholdes.

Såfremt værtsklubben ikke tillader bestemte typer køretøjer, kan der søges dispensation hos DGU til at benytte et køretøj som klubben accepterer. Dette skal ske i god tid, så der foreligger en afgørelse før kampen. Kontakt DGU ved spørgsmål.

Værtsklubben er ikke ansvarlig for at skaffe et golfkøretøj til spilleren ved ovennævnte undtagelser.

Transport – holdkaptajn

Holdkaptajnerne må benytte persontransporterende køretøjer, såfremt værtsklubben kan tilbyde køretøjer til begge holdkaptajner i en given kamp.

Transport – ordensregler mv.

Der gøres opmærksom på, at klubbens ordens- og sikkerhedsregler for kørsel skal overholdes, samt at der tages ekstra hensyn til øvrige matcher som spilles på samme bane. Retningslinjerne for Etikette, Dårlig opførsel og Skadelig adfærd er beskrevet i Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks.

Herudover henvises til DGU´s Hard Card, Standard lokalregel G-6: Persontransport

Transport i finale- og oprykningsspillet

I forbindelse med afholdelse af finale- og oprykningsspil i Danmarksturneringen og udlejning af buggies til hhv. holdkaptajner og spillere i veteran- og superveteranrækken er der en prioriteret rækkefølge – se denne længere nede.

Prioriteringsrækkefølgen træder kun i kraft i de tilfælde, hvor værtsklubben har mulighed for og ønsker at leje/låne buggies ud til de gæstende hold.

Fordeling af buggies

DGU benytter altid 2-3 buggies til brug ved afvikling af turneringerne. Derudover kan det resterende antal buggies udlejes til de gæstende hold – såfremt det er muligt at samtlige hold i en division får lige adgang til samme antal buggies.

Det er altid turneringslederen, som afgør hvilke divisioner, der kan leje buggies ud fra den nedenstående prioriteringsrækkefølge.

Prioriteringsrækkefølge

  1. Hold, der spiller 36 huller: Elite og 1. div. damer/herrer, 2. div. herrer, elite ungdom
  2. Superveteranrækken: 1. div, kval. rækken
  3. Veteranrækken: 1. div, kval. rækken
  4. Resterende divisioner: 3. div. damer/herrer, 1. div. ungdom, rest. kval. rækker
Revision: 1
Last modified: Apr 19, 2024