Efter hvert 6. hul rapporteres resultatet af den pågældende match mundtligt til en scorerapportør. Resultatet bekræftes mundtligt af begge hold, hvorefter resultatet betragtes som afleveret til Komitéen. Der kan herefter ikke ændres på resultatet af matchen.

Last modified: Nov 03, 2023