Hver klub kan højst deltage med følgende antal hold:

  • 5 hold i herrerækken, dog max. 4 hold i divisionerne (**Se brug af U16 spillere)
  • 3 hold i damerækken, dog max. 2 hold i divisionerne (**Se brug af U16 spillere)
  • *X hold i ungdomsrækken, 4 spillere U25 (max. 24 år i det pågældende spilleår)
  • 2 hold i seniorrækken eller 3, hvis 2 af holdene er i kval. rækken, kvinder 45 år og mænd 50 år (min. alder i det pågældende spilleår)
  • 2 hold i veteranrækken eller 3, hvis 2 af holdene er i kval. rækken, kvinder 55 år og mænd 60 år (min. alder i det pågældende spilleår)
  • 1 hold i superveteranrækken eller 2, hvis 2 af holdene er i kval. rækken, kvinder 65 år og mænd 70 år (min. alder i det pågældende spilleår)

En klub kan højst have ét hold i samme division, dog op til 2 hold i kvalifikationsrækken.

Undtagelse til ovenstående gælder i ungdomsrækken
*I ungdomsrækken kan en klub have et frit antal hold med i kvalifikationsrækken. Det kræver dog, at klubber med mange hold har plads på banen til at afholde samtlige hjemmekampe i de 3 spilleweekends. I særlige tilfælde kan en klub have 2 hold i samme pulje i kvalifikationsrækken, hvis det ikke kan undgås.

Brug af U16 spillere i herre/damerækken
**I herre og damerækken skal der i nogle divisioner ansøges om dispensation ved brug af U16 spillere. Deadline for denne ansøgning er altid onsdag kl. 12.00 forud for den spilleweekend, hvor U16 spilleren skal spille på holdet.

Læs mere om reglerne for ansøgning om dispensation for U16 spillere og find også ansøgningsformularen her

Fusionshold
To eller flere klubber kan gå sammen om dannelse af fusionshold. Se i øvrigt afsnittet 1.15 omkring særlige bestemmelser for fusionshold.

Revision: 1
Last modified: Dec 15, 2023