Ungdomsrækken

Standard teesteder

Som udgangspunkt anbefales det teested, der resulterer i en rated bane indenfor nedenstående intervaller:

  • Elitedivision, drenge: 6.000 – 6.500 meter
  • Elitedivision, piger: 5.100 – 5.600 meter
  • Alle andre rækker, drenge: 5.500 – 6.000 meter
  • Alle andre rækker, piger: 4.600 – 5.100 meter

Hvis klubben ikke har en rated bane i dette interval spilles fra det teested, som måtte komme nærmest herpå.

Grundprincipper for udvælgelse af teesteder i ungdomsrækkerne

  • Retfærdig og fairness. Det valgte teested skal passe bedst muligt til spillerne på det konkrete niveau. Da der kan være spillere af begge køn i samme division eller række, så bruges Course Rating til at finde den bedst mulige kombination, hvor der er mindst forskel mellem de ratede baner for hhv. herrer/drenge og damer/piger.
  • Golf skal også være sjovt og udviklende. Længden og sværhedsgraden bør hellere være lettere end sværere – og matche det udviklingstrin spillerne befinder sig på.

Det er optimalt hvis begge principper kan gennemføres, men retfærdig/fairness vægtes højest, hvis de lokale forhold (antal teesteder) ikke giver flere valgmuligheder.

Se 2 eksempler med valg af teesteder i ungdomsrækken fra hhv. Lübker og Nivå golfkub – klik på linket

Teestedet vil være gældende for hele sæsonen og vil fremgå af Danmarksturneringen teesteder og klubinfo 2024. Alle matcher i en kamp afvikles med start fra samme teested.

Ændring af teesteder

En klub kan ændre teesteder for et eller flere hold hvert år inden sæsonstart. DGU udsender en ansøgningsformular til ændring af teesteder via Klubnyt og til klubbens Kontaktperson for Danmarksturneringen på mail. Kontaktpersonen har ansvaret for, at evt. teestedsændringer bliver indberettet inden den oplyste deadline.

Ansøgningen om nye teesteder anses for godkendt, hvis klubben ikke hører yderligere fra DGU senest en uge efter endt deadline.

Hvis en klub har flere ungdomshold i turneringen, kan der vælges forskellige teesteder til holdene alt efter holdets niveau.

Såfremt fristen for indberetning til DGU ikke overholdes, spilles fra det teested, som holdet spillede fra forrige sæson. Hvis holdet er nyoprettet, så spilles der fra et standardteested udvalgt af DGU.

Revision: 1
Last modified: Jan 04, 2024