Antal

Der kan højst deltage 54 par: 36 i far/søn-rækken og 18 i mixed-rækken.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Ved undertegning i den ene række kan den anden række overtegnes, så det samlede deltagerfelt på 54 par opnås.

NB: Såfremt turneringen er overtegnet vil spillestyrken af de spillere, der tilbydes pladser ud fra deres handicap, blive vurderet ud fra registrerede scores på Titleist Ranglisten. Denne mulighed er præciseret i C-R-7.2/1 i Handicapsystemet.

Kvalificering

De regerende mestre har uanset ovennævnte ret til at deltage i mesterskabet, såfremt de lever op til handicapbegrænsningerne.

Såfremt kun ét par tilmelder sig i en række, udgår dette mesterskab.

Last modified: Nov 02, 2023