Regelsæt

Turneringen spilles efter de af R&A senest vedtagne golfregler, DGU´s Hard Card samt de til enhver tid gældende lokalregler.
Se også afsnittet om anvendelse af Regel 25.

Lokalregler

I turneringer med DGU-turneringsleder udleveres samlede lokalregler ved turneringens start.

I alle øvrige DGU-turneringer vil lokalregler på Hard Card for DGU Turneringer samt værtsklubbens lokalregler være gældende, så længe sidstnævnte ikke er i modstrid med Hard Card´s lokalregler

I underpunkter nedenfor vises et udvalg af gældende lokalregler, der betragtes som relevante at kende forud for en turnering. Der henvises til HardCard for DGU Turneringer for alle detaljer.

Last modified: Nov 02, 2023