Deltagere

Til deltagelse kvalificerer følgende blandt de tilmeldte spillere og i prioriteret rækkefølge:

  1. De spillere, som klarede cuttet i Dormy Elite Tour 2 Damer.
  • DGU’s eliteansvarlige kan tildele 3 wild cards.
  • Den arrangerende klub tildeles 3 wild cards, maks. hcp 5,0.

Såfremt spillefeltet i henhold til ovenstående punkter, er mindre end 18 deltagere, suppleres med rettidigt tilmeldte spillere fra reserveliste i handicaprækkefølge.

Last modified: Nov 02, 2023