Protester

Protester indgivet i henhold til Regel 20.1c (slagspil) skal for at blive behandlet fremsættes skriftligt over for turneringsledelsens sekretariat (DGU Brøndby Stadion).

Protester skal være DGU’s sekretariat i hænde senest kl. 10.00 på den 4. kalenderdag efter turneringens afslutning

Last modified: Nov 02, 2023