Resultat bekendtgjort

Resultatet af enkeltstående matcher i en hulspilsturnering er officielt bekendtgjort, når resultatet af matchen er påført det officielle underskrevne resultatkort.

Et resultat er ikke officielt bekendtgjort, når en dommer eller spillerne fremsiger resultatet efter matchens afslutning, ej heller hvis spillerne efter matchen underskriver et eventuelt resultatark, inden det gives videre til resultatformidling.

Resultatet af holdkampen anses for officielt bekendtgjort, når resultatkortet er underskrevet af begge holdledere. Hvis der inden resultatet er officielt bekendtgjort, er nedlagt en protest, som er uafklaret på bekendtgørelsestidspunktet, skal dette anføres på resultatkortet – ellers vil protesten ikke blive behandlet.
Alle resultatkort SKAL påføres spillernes navne, deres DGU-medlemsnumre og handicap på spilledagen.

Last modified: Nov 03, 2023