Regelsæt

Turneringen spilles efter de af R&A senest vedtagne golfregler, DGU´s Hard Card samt de til enhver tid gældende lokalregler.
Se også afsnittet om anvendelse af Regel 25.

Lokalregler

I turneringer med DGU-turneringsleder udleveres samlede lokalregler ved turneringens start.

I alle øvrige DGU-turneringer vil lokalregler på Hard Card for DGU Turneringer samt værtsklubbens lokalregler være gældende, så længe sidstnævnte ikke er i modstrid med Hard Card´s lokalregler

I underpunkter nedenfor vises et udvalg af gældende lokalregler, der betragtes som relevante at kende forud for en turnering. Der henvises til HardCard for DGU Turneringer for alle detaljer.

Desuden gælder standard lokalregel E-5 for denne turnering.

Last modified: Nov 02, 2023