Startorden

Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke til stede ved 1. tee, afgøres lodtrækningen mellem deltagerne i første match.

Startinterval

Såvel foursomes som singler starter med 10 minutters interval.

I eftermiddagens singler (i kampe med såvel foursomes som singler) går første start kl 13.00. Dette tidspunkt kan dog ændres af klubbens repræsentant.

Som udgangspunkt kan den første single dog ikke starte tidligere end 30 min. efter at sidste foursome er afsluttet – ikke uden begge holdkaptajners accept.

Last modified: Nov 02, 2023