Grundspillet

Grundspillet består for alle rækker og puljers vedkommende af 6 spillerunder fordelt på 3 spilleweekends fortrinsvis maj, juni og august. De præcise spilledatoer offentliggøres i Klubnyt og kan findes på danskgolfunion.dk/danmarksturneringen Hvert hold har en kamp på hjemmebane og en på udebane i relation til hvert af de andre hold i puljen.

Alle matcher afvikles som hulspil uden handicap. Oprykningsspil i alle kvalifikationsrækker afvikles dog som slagspil.

Puljeinddeling
Når puljerne i hhv. øst og vest skal sammensættes tages der, såvidt det er muligt, et vist geografisk hensyn, så transport til holdkampe minimeres.
Fynske hold placeres i øst i herrerækken og i vest i de andre rækker. I Senior & Veteran 1. division, der består af to puljer i både øst og vest og i Superveteran 1. division øst, vil de hold, der i foregående sæson blev nr. 1 & 2 i finalespillet, ikke blive placeret i samme pulje.

Opbygning i rækker

Danmarksturneringen spilles i en herrerække, en damerække, en ungdomsrække, en seniorrække, en veteranrække og en superveteranrække. Rækkerne er opdelt i divisioner og divisionerne består af et forskelligt antal puljer. Som udgangspunkt er der 4 hold i hver pulje, men der kan opstå puljer med færre hold.

Herrerækken består af:

Elite Divisionen – opdelt i 2 puljer Hvert hold består af 6 herrer
1. division – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 6 herrer
2. division – opdelt i 8 puljer Hvert hold består af 6 herrer
3. division – opdelt i 16 puljer Hvert hold består af 7 herrer
4. division – opdelt i 16 puljer Hvert hold består af 7 herrer
5. division – opdelt i 16 puljer Hvert hold består af 7 herrer
Kvalifikationsrækken – opdelt i puljer efter antal tilmeldte hold —- Hvert hold består af 7 herrer

I herrerækken skal der i nogle divisioner ansøges om dispensation ved brug af U16 spillere.
Læs mere om reglerne for ansøgning om dispensation for U16 spillere her

Damerækken består af:

Elite Divisionen – opdelt i 2 puljer Hvert hold består af 4 damer
1. division – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 4 damer
2. division – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 5 damer
3. division vest – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 5 damer
Kvalifikationsrækken – opdelt i puljer efter antal tilmeldte hold —- Hvert hold består af 5 damer

I damerækken skal der i nogle divisioner ansøges om dispensation ved brug af U16 spillere.
Læs mere om reglerne for ansøgning om dispensation for U16 spillere her

Ungdomsrækken består af:

Elite Divisionen – opdelt i 2 puljer Hvert hold består af 4 spillere (piger/drenge)
1. Division – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 4 spillere (piger/drenge)
2. Division – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 4 spillere (piger/drenge)
Kvalifikationsrækken – opdelt i puljer efter antal tilmeldte hold —- Hvert hold består af 4 spillere (piger/drenge)

4 spillere der højst må være fyldt 24 år inden kalenderårets udgang.
Både drenge og piger kan spille på holdene i ungdomsrækken. Dvs. et ungdomshold kan bestå af enten piger, drenge eller piger og drenge.

Seniorrækken består af:

1. division – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 2 damer og 5 herrer
2. division – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 2 damer og 5 herrer
3. division – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 2 damer og 5 herrer
Kvalifikationsrækken – opdelt i puljer efter antal tilmeldte hold —- Hvert hold består af 2 damer og 5 herrer

Damer skal inden kalenderårets udgang være fyldt 45 år.
Herrer skal inden kalenderårets udgang være fyldt 50 år.

Veteranrækken består af:

1. division – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 2 damer og 5 herrer
2. division – opdelt i 4 puljer Hvert hold består af 2 damer og 5 herrer
3. division – opdelt i 2 puljer Hvert hold består af 2 damer og 5 herrer
Kvalifikationsrækken – opdelt i puljer efter antal tilmeldte hold —- Hvert hold består af 2 damer og 5 herrer

Damer skal inden kalenderårets udgang være fyldt 55 år.
Herrer skal inden kalenderårets udgang være fyldt 60 år.

Superveteranrækken består af:

1. division – opdelt i 3 puljer, 2 i øst og 1 i vest Hvert hold består af 2 damer og 5 herrer
Kvalifikationsrækken – opdelt i puljer efter antal tilmeldte hold —- Hvert hold består af 2 damer og 5 herrer

Damer skal inden kalenderårets udgang være fyldt 65 år.
Herrer skal inden kalenderårets udgang være fyldt 70 år.

Definitioner

En match er en single eller en foursome.
En kamp er det totale antal foursomes og singler mellem to hold på en given dag.

Definition af points og scores:
Individuel match, f.eks. 3/2 = matchscore
Points for vunden, uafgjort eller tabt individuel match = matchpoints.
Points for vunden (2), delt (1) eller tabt (0) holdkamp = kamppoints

Revision: 11
Last modified: Jan 05, 2024