Drivere

Enhver driver, som spilleren medbringer, skal have et køllehoved med angivelse af model og loft, der er optaget på den aktuelle liste over godkendte driverhoveder udsendt af R&A – se ”Conforming Drivers” på www.randa.org (Rules – Equipment). Se Regel 4.1a og Standard lokalregel G-1.

Bolde

Den bold, som spilleren spiller med, skal være optaget på den aktuelle liste over godkendte golfbolde udsendt af R&A – se ”Conforming Balls” på www.randa.org (Rules – Equipment). Se Regel 4.2a og Standard lokalregel G-3.

Straf for overtrædelse

Spil med ulovlig driver og / eller bold medfører diskvalifikation iht. Golfreglerne 4.1a og 4.2a.

Last modified: Nov 02, 2023