Turneringsgebyr

Hvert hold betaler kr 1.000 i turneringsgebyr (gælder også Fusionshold). Beløbet skal være indbetalt til DGU’s sekretariat senest den dato, der er påført fakturaen. Manglende betaling medfører udelukkelse af turneringen.
De deltagende klubber betaler selv samtlige omkostninger, der er forbundet med deltagelse i turneringen.

Tilmeldinger til kvalifikationsrækken, som foretages efter tilmeldingsfristens udløb, tillægges et administrationsgebyr på kr. 250 for de hold, som efterfølgende får tildelt plads i turneringen.

Der betales for deltagelse af samtlige tilmeldte hold – også i de tilfælde hvor et hold evt. senere trækkes fra turneringen.

Tilmelding

Vigtige datoer og deadlines

Alle vigtige datoer og deadlines vil blive offentliggjort i god tid både via Klubnyt og via mail til klubbens kontaktperson for Danmarksturneringen.

Weekends for grundspillet samt finale- og oprykningsspil:Weekends for grundspillet samt finale- og oprykningsspil for det efterfølgende år offentliggøres slut juni/start juli.
Tilmelding til kvalifikationsrækken: Invitation udsendes start oktober.
Sidste frist for tilmelding til kvalifikationsrækken: slut oktober
Puljeinddelinger for divisioner offentliggøres slut oktober.
Puljeinddelinger for kvalifikationsrækken offentliggøres slut november
Spilleplan for hele Danmarksturneringen offentliggøres senest midt januar.

Divisionshold trukket efter 1. oktober vil kun undtagelsesvis blive erstattet.

Tilskud

De bornholmske klubber ydes rejsetilskud for spilledage i grundspillet i Danmarksturneringen – 2300 pr. dag.

Der ydes ikke tilskud til andre klubber, der skal rejse til og fra Bornholm.

Revision: 2
Last modified: Dec 15, 2023