Tilmelding

Tilmelding sker via link der er tilgængeligt på Holdturneringens hjemmeside. Tilmeldingsfrist er 28. februar kl 12:00

Deltagergebyr

For hvert tilmeldt hold betales et deltagergebyr på kr. 500.
DGU fakturerer klubberne efter tilmeldingsfristens udløb.

Det er tilladt at trække sit hold efter puljeinddelingen, men inden en deadline, hvis man kommer i pulje med hold, hvortil der er mere end 40 min. kørsel.

Tilmeldinger, som foretages efter tilmeldingsfristens udløb, tillægges et administrationsgebyr på
kr. 250 for de hold, som efterfølgende får tildelt plads i turneringen.

De deltagende klubber betaler selv samtlige omkostninger, der er forbundet med deltagelse i turneringen.

Baner

Alle klubber tilmeldt i turneringen er forpligtet til at stille bane til rådighed for puljekampe samt evt. mellemrundekampe.

Last modified: Nov 03, 2023