Senior-, veteran- og superveteranrækker

Standard teesteder

Som udgangspunkt anbefales det teested, der resulterer i en rated bane, der ligger indenfor nedenstående intervaller:

  • Senior herrer: 5.500 – 6.000 meter
  • Veteran herrer: 5.250 – 5.750 meter
  • Superveteran herrer: 5.000 – 5.500 meter
  • Senior damer: 4.600 – 5.100 meter
  • Veteran damer: 4.300 – 4.800 meter
  • Superveteran damer: 4.100 – 4.600 meter

Hvis klubben ikke har en rated bane i dette interval spilles fra det teested, som måtte komme nærmest herpå.

Teestedet vil være gældende for hele sæsonen og vil fremgå af Danmarksturneringen teesteder og klubinfo 2024. Alle matcher i en kamp afvikles med start fra samme teested – for hhv. herrer og damer.

Ændring af teesteder

En klub kan ændre teesteder for et eller flere hold hvert år inden sæsonstart. DGU udsender en ansøgningsformular til ændring af teesteder via Klubnyt og til klubbens Kontaktperson for Danmarksturneringen på mail. Kontaktpersonen har ansvaret for, at evt. teestedsændringer bliver indberettet inden den oplyste deadline.

Ansøgningen om nye teesteder anses for godkendt, hvis klubben ikke hører yderligere fra DGU senest en uge efter endt deadline.

Hvis en klub har flere senior, veteran eller superveteranhold i samme række i turneringen, kan der vælges forskellige teesteder til holdene alt efter holdets niveau.

Såfremt fristen for indberetning til DGU ikke overholdes, spilles fra det teested, som holdet spillede fra forrige sæson. Hvis holdet er nyoprettet, så spilles der fra et standard teested udvalgt af DGU.

Revision: 1
Last modified: Jan 04, 2024