Ingen oprykning mulig

Hvis en klub i en given række allerede er repræsenteret i en division, er oprykning hertil ikke mulig for endnu et hold fra samme klub.

Alternativ oprykker efter et oprykningsspil

En alternativ oprykker blandt de tabende hold i oprykningsspillet findes efter nedenstående principper:

 1. Flest matchpoint (bedst placering, hvis slagspil) i oprykningsspillet
 2. Flest ups i oprykningsspillet
 3. Placering efter grundspillet
 4. Flest kamppoint efter grundspillet
 5. Flest matchpoint efter grundspillet
 6. Flest “ups” efter grundspillet

Alternativ oprykker uden oprykningsspil

En alternativ oprykker, når der ikke har været oprykningsspil, findes blandt de bedste 2’ere i en division efter nedenstående principper:

 1. Placering efter grundspillet
 2. Flest kamppoint efter grundspillet
 3. Flest matchpoint efter grundspillet
 4. Flest “ups” efter grundspillet

Alternativet, når den bedste 2’er heller ikke kan rykke op

Såfremt også den bedste 2’er til en given plads er forhindret i at rykke op bibeholder det bedste hold i samme division, der er sluttet sæsonen på en nedrykningsplads, sin plads i divisionen efter de samme principper:

 1. Placering efter grundspillet
 2. Flest kamppoint efter grundspillet
 3. Flest matchpoint efter grundspillet
 4. Flest “ups” efter grundspillet

Grafisk model over rækkefølgen af en eller flere alternative oprykkere.

Resultatsammenligning – 4 holds puljer versus 3-holds puljer

I puljer med 3 hold får holdene tildelt 2 sejre (1 hjemme og 1 udekamp) med maks. cifre over et ‘fiktivt hold’ og sammenlignes herefter på lige fod med 4-holdspuljerne på tværs i divisionen.

Nedrykning

Hvis en klub i en given række rykker ned i en division, hvor den samme klub allerede har et hold, så rykker dette hold ned i den underliggende division. Ved op- og nedrykning fastholdes den geografiske opdeling i øst og vest, dvs. at et øst-hold ikke kan komme på tale til op- eller nedrykning i vest, og omvendt.


Trukket hold

I tilfælde hvor et divisionshold trækker sig fra turneringen, vil der typisk opstå et ”hul” i form af en ledig plads i turneringsstrukturen. Hvis holdet bliver trukket på et tidspunkt efter afslutningen på en sæson, men inden 1. oktober samme år, vil den ledige plads blive tilbudt efter de ovenstående principper.

Den ledige plads vil kun undtagelsesvis blive besat efter 1. oktober.

I kvalifikationsrækken kan et ventelistehold indsættes frem til 6 uger før turneringsstart, såfremt der opstår en ledig plads indenfor rimelig afstand af de øvrige hold i puljen.

NB! Såfremt der har været afholdt oprykningsspil, er det resultatet herfra der gælder, når en ledig plads skal udfyldes.

Undtaget herfra er det tilfælde, hvor et oprykningsspil af pladsmæssige årsager afvikles på to forskellige baner. Her trækkes der lod mellem det hold fra hvert spillested, som ved oprykningsspillet blev placeret lige udenfor oprykningen.

Last modified: Nov 02, 2023