Greensome-Regler

Greensome spilles som foursome (Regel 22), med følgende undtagelser:

 • Regel G1. Begge partnere driver ud på hvert hul. Efter disse to drives skal siden vælge, hvilken bold de vil fortsætte med, og den anden bold tæller ikke. Slår man et slag mere til een af boldene, er den automatisk valgt, og den anden bold er herefter ude af spil. Det er tilladt, at kun den ene partner driver ud, og siden straks vælger denne bold, uden at den anden partner behøver at drive ud (ved f.eks. hole-in-one).
 • Regel G2. Det er tilladt at vælge en bold, der kan være mistet eller out of bounds. Efter at der er valgt bold, gælder Regel 18 (lempelse forrige sted, bold mistet eller out of bounds, provisorisk bold) som sædvanligt.
 • Regel G3. Hvis begge bolde (begge drives) måske er mistet uden for strafområde eller er out of bounds, har man mulighed for at spille en provisorisk bold, der gælder som provisorisk bold for dem begge. Siden vælger selv, hvem der skal spille den, og den skal spilles fra det teested, partneren slog ud fra.
  • Hvis begge bolde er væk, og det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at mindst den ene bold er mistet i strafområde, i unormale baneforhold, bliver den provisoriske bold bolden i spil.
  • Hvis begge bolde er væk, men det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at mindst den ene bold er mistet i unormale baneforhold, må siden selv vælge, om de vil fortsætte med den provisoriske bold eller gå frem efter Regel 16.
  • Hvis blot een af de oprindelige bolde findes og ikke er out of bounds, eller hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at mindst den ene bold er mistet i strafområde, så skal den provisoriske bold opgives.
 • Regel G4. Hver spillers drive skal bruges 2 gange i matchen. Hvis en spillers drive ikke bruges i matchen, mistes 1 point for hvert drive, der ikke er anvendt.

Handicapberegning, Greensome hold (jvnf. EGA-handicapreglerne Appendix C/2.1)

Greensome-handicap=40% af spiller med højest spillehandicap + 60% af spiller med lavest spillehandicap (0,5 rundes op).

Eksempel
Makkerpar 1:
Spiller 1: Handicap: 8,6 Spillehandicap: 10
Spiller 2: Handicap: 14,5 Spillehandicap: 16
Holdets Greensomehandicap, formel: (0,4*16)+(0,6*10)=12,4. Rundes af til 12.

Makkerpar 2
Spiller 1: Handicap: 13,3 Spillehandicap: 15
Spiller 2: Handicap: 15,3 Spillehandicap: 17
Holdets Greensomehandicap: (0,4*17)+(0,6*15)=15,8. Rundes af til 16.

Fordeling af handicapslag

Udregning af slag mellem de to makkerpar:
Formel: Forskel i slag mellem Makkerpar 1 og Makkerpar 2, divideret med 3 (da der kun spilles 6 huller)

 • 12-16=4 slag i forskel
 • 4/3= 1,3 (altid 1 decimal)
  Rundes af til 1 handicapslags forskel på 6 huller.

Det vil sige, at Makkerpar 2 har 1 handicapslag på Makkerpar 1. Dette slag skal de have på det hul af de 6 huller, de skal spille, som har den sværeste handicapnøgle.

Last modified: Nov 03, 2023