Turneringsgebyr

Kr. 350,00 pr. deltager. Hjemmeklubben faktureres efterfølgende.

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding den 1. april på www.golf.dk. Tilmelding kan foretages af såvel spilleren selv som hjemmeklubben.

Rettidig tilmelding er kl. 12.00, to uger før turneringen. Se præcis dato ved tilmelding til mesterskabet.

  • Startlisten udfærdiges på grundlag af disse tilmeldinger. Såfremt antallet af rettidigt tilmeldte spillere overstiger det i turneringsbetingelserne fastsatte deltagerantal, oprettes reserveliste i handicaprækkefølge. I tilfælde af afbud til turneringen suppleres startlisten med spillere fra denne reserveliste.
  • Den ved tilmeldingsfristens udløb registrerede ranglisteplacering og handicap er gældende. Ved identisk handicap prioriteres efter indbyrdes Junior ranglisteplacering.
  • Tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristens udløb kan accepteres, og spillernavne noteres på reserveliste i kronologisk rækkefølge efter de rettidigt tilmeldte.
  • En rettidig tilmelding må dog aldrig vige for den sene tilmelding. Dette indebærer, at en for sent tilmeldt spiller først kan tilbydes plads, når muligheden for supplering blandt rettidigt tilmeldte spillere er udtømt, og det er praktisk muligt.
  • Tilmelding er bindende når man står på startlisten. Ved afbud efter startlisten er offentliggjort, får man IKKE sit deltagergebyr refunderet.

Startliste

Startlisten offentliggøres senest 10 dage før turneringen på www.golf.dk.

Last modified: Nov 02, 2023