Deltagere

Til deltagelse kvalificerer følgende blandt de tilmeldte spillere og i prioriteret rækkefølge:

  1. De spillere, som klarede cuttet i Dormy Elite Tour 2 Herrer.
  2. De 30 højest placerede danske spillere på WAGR.

    NB: Hvis to eller flere spillere er lige på en placering eller rangliste, kvalificerer disse ligeledes.
  • DGU’s eliteansvarlige kan tildele 3 wild cards.
  • Den arrangerende klub tildeles 6 wild cards, maks. hcp. 5,0.
  • Max. 78 deltagere i herrerækken

Såfremt spillefeltet, i henhold til ovenstående punkter, er mindre end 72 deltagere, suppleres med rettidigt tilmeldte spillere med maks. hcp. 5,0.

Last modified: Nov 02, 2023