Resultatindberetning

Den vindende klubs holdleder er ansvarlig for at indtaste resultater samt spillernavne på www.danskgolfunion.dk/tastselv. Ved delt kamp er hjemmeklubbens holdleder ansvarlig for indberetningen.
Indtastningen skal ske umiddelbart efter kampen, (dette bør ske senest hverdagen efter afviklingen af kampen) og det indtastede resultat skal være godkendt af begge holdledere senest 4 dage efter kampens afvikling, for den indledende etape dog senest den 11. juli.

Såfremt en uanfægtet indtastet kamp ikke er godkendt inden 4 dage, dog senest den 11. juli, vil resultatet blive godkendt af DGU.
Såfremt resultatet i den indledende etape ikke er indtastet inden 16. juli, betragtes kampen som ikke spillet, og der uddeles ingen point.
Mulighed for indsigelse mod det indtastede resultat fortabes 4 kalenderdage efter kampens afholdelse for den indledende etape, dog senest den 11. juli.

Begge holdledere er ansvarlige for elektronisk at godkende det indtastede resultat via den mail, som efterfølgende modtages fra Golfbox.

Adgang til Resultatkort/Holdkort

Ved at klikke på nedenstående link, kommer du til tast-selv siden, hvor du kan indberette resultater fra Holdturneringen. Når du har logget ind med kampnummeret, finder du på siden to udskrivningsmuligheder:

  • Resultatark – findes både øverst og nederst på siden. Dette ark kan også bruges til holdkort/holdopstilling. Udskriv to ark – et til hvert hold. Efter at fristen for indlevering af holdopstilling er udløbet – 15 minutter før første start – indtastes spillernumrene på siden.

Tryk her for at komme til Tast-selv. Kampnummeret findes på kampsiden for de enkelte puljer.

Opbevaring af resultatkort

Hjemmeklubbens holdleder er ansvarlig for, at resultatkortet opbevares i klubben frem til den 1. september i den pågældende sæson. Kortet skal på anmodning kunne fremsendes til DGU uden opsættelse. Manglende evne til umiddelbart at kunne fremskaffe resultatkortet kan medføre tab af kampen.

Revision: 1
Last modified: Jan 08, 2024