Regelsæt

Turneringen afvikles efter de af R&A senest vedtagne golfregler, DGU´s Hard Card samt de til enhver tid gældende lokalregler.

Paragolf

Komitéen kan vedtage at anvende Tilpassede Regler for Paragolf i turneringen.

Lokalregler

Lokalregler på Hard Card samt værtsklubbens lokalregler er gældende, så længe sidstnævnte ikke er i modstrid med Hard Card´s lokalregler

I underpunkter nedenfor vises et udvalg af gældende lokalregler, der betragtes som relevante at kende forud for en turnering. Der henvises til HardCard for DGU Turneringer for alle detaljer.

Last modified: Nov 02, 2023