Der kan prøvespilles fra 8 dage før turneringen .

De generelle turneringsbetingelser for turneringen er gældende, hvor de ikke er fraveget ved de specifikke turneringsbetingelser nedenfor

Last modified: Nov 03, 2023