Antal og seedning

Der kan højst deltage 32 damer og 64 herrer.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Der oprettes en reserveliste i handicaprækkefølge ved overtegning af rettidige tilmeldinger inden for de enkelte rækker.

Kvalificering

Blandt de tilmeldte spillere kvalificeres og seedes i nedenstående rækkefølge:

  • de 32 højest placerede herrer og de 16 højest placerede damer på WAGR ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placering på hhv. 32. og 16. pladsen kvalificerer begge/alle.
  • de 30 højest placerede herrer og de 14 højest placerede damer på Titleist Ranglisten ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placering på hhv. 30. og 14. pladsen kvalificerer begge/alle.
  • DGU’s elitechef har op til 4 Wild Cards (2 herrer og 2 damer). Såfremt disse ikke bruges, eller der er pladser tilbage, vil de herrer og damer med de laveste hcps, som ikke er forlods kvalificeret iht. pkt. 1 eller 2 få disse pladser, så det passer med at der max. deltager henholdsvis 64 herrer og 32 damer i turneringen.
  • Hvis to eller flere spillere har samme handicap, gælder “først-til-mølle” princippet både ved seedning og ved evt. reserveliste.

NB: Såfremt turneringen er overtegnet vil spillestyrken af de spillere, der tilbydes pladser ud fra deres handicap, blive vurderet ud fra registrerede scores på Titleist Ranglisten. Denne mulighed er præciseret i C-R-7.2/1 i Handicapsystemet.

De regerende mestre har uanset ovennævnte ret til at deltage i mesterskabet, såfremt de lever op til handicapbegrænsningerne.

Såfremt kun én spiller tilmelder sig i en række, udgår dette mesterskab.

Last modified: Nov 02, 2023