Reservelisten

Kun spillere, som figurerer på reservelisten, kan indsættes ved afbud.

Ved afbud tilbydes den ledige plads inden for de respektive rækker. Dvs. at et afbud i damerækken besættes med en dame-reservespiller og tilsvarende i herrerækken.

Last modified: Nov 02, 2023