De tilstedeværende distriktsansvarlige er holdledere for distriktets hold.

En holdleder har ikke kaptajnsbeføjelser og må således ikke give råd.

En holdleder skal

 • sikre sig, at spillerne har det bedst mulige kendskab til golfreglerne og før matchen overbevise sig om, at alle holdets spillere er bekendt med indholdet af de særlige regler vedrørende hulspil i Regel 3.
 • sikre sig, at spillerne er bekendt med fair play, god opførsel og sportsmanship
 • besidde et grundigt kendskab til turneringens betingelser.
 • skriftligt meddele holdopstillingen til modstanderens holdleder. Holdopstillingen skal indeholde spillerækkefølge, herunder spillernavne, medlemsnumre, handicaps og evt. prostatus.
 • videregive eventuelle protester fra holdets spillere afgivet i overensstemmelse med Regel 20.1. Holdlederen må under spillet ikke selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet.

Holdlederen har ret til:

 • på afstand at følge sine spillere på banen
 • indgive protester på holdets vegne efter spillets afslutning vedrørende den administrative del af holdmatchen.
 • udtale sig på holdets vegne.

Holdlederen kan ikke og må ikke:

 • optræde som dommer og eksempelvis pålægge en spiller fra et andet hold en straf.
 • under spillet gå ind i en diskussion om regler med en spiller fra et andet hold. Holdlederen kan kun vejlede sin egen spiller efter afslutningen af matchen, ikke under spillet.
 • afbryde eller standse spillet.

Væsentlige overtrædelser kan medføre tab af 2 matchpoints

Last modified: Nov 02, 2023