Aflevering

Senest 15 min. før faktisk kampstart for hhv. foursomes og singler skal de skriftlige holdopstillinger være afleveret til værtsklubbens repræsentant. At indtaste holdopstillingen i Golfbox forud for holdkampen fritager således ikke holdet fra også at aflevere en skriftlig kopi af den indtastede holdopstilling til værtsklubbens repræsentant.

Når holdopstillingen til en kamp er afleveret på papir til den lokale repræsentant i klubben, kan den ikke længere ændres, selvom der er mere end 15 minutter til første start.

Holdopstillingen skal indeholde spillernavne, handicap, medlemsnumre og holdkaptajnens navn.

I divisioner, hvor der spilles foursomes om formiddagen og singler om eftermiddagen, skal holdopstilling for singler afleveres senest 15 minutter før start af disse.

Matchernes rækkefølge

I divisioner, hvor singlerne stiller op i handicaprækkefølge er det altid singlen med højeste handicap, der går ud først og singlen med laveste handicap, der går ud sidst. Det er holdkaptajnens ansvar at skrive holdets singler i holdopstillingen op i den rigtige rækkefølge. I tilfælde af fejl vil singler der står forkert blive betragtet som ‘ulovlig spiller’ – læs mere om ‘Ulovlig spiller’ her.

I holdkampe med mere end en foursome match tages der ikke hensyn til handicap i foursomes og rækkefølgen er derfor underordnet.

Udebleven spiller

Såfremt en spiller udebliver eller ikke kan stille til start, efter at holdopstillingen er afleveret, udgår matchen, og den tabes med maksimale cifre.
Spilleren betragtes som udebleven, hvis spilleren diskvalificeres efter Regel 5.3a.

Øvrige matcher spilles som angivet i holdopstillingen.

Den / de udeblevne spillere, som fremgår af den oprindelige holdopstilling, kan ikke i samme spillerunde deltage på et af klubbens øvrige hold i Danmarksturneringen.

Hvis spilleren ikke er på teestedet senest 5 minutter efter starttidspunktet for sin match, anses spilleren for at være ”udebleven spiller”.

Besked om udebleven spiller

Det forventes, at en klub altid forsøger at stille fuldtalligt hold til hver runde i en holdturnering. Hvis en eller flere spillere er forhindret, og det ikke har været muligt at indsætte en reservespiller, så skal holdkaptajnen meddele dette til modstanderholdets holdkaptajn, så snart dette er en kendsgerning. Det er ikke i god sportsånd at vente med at give modstanderholdet besked til sidste øjeblik eller ligefrem at udfylde og aflevere holdkortet med en spiller, som holdkaptajnen er klar over slet ikke kommer.

NB: Se Etisk Kodeks, 6c

Overtrædelser

  • Væsentlige overtrædelser af ovennævnte kan medføre tab af 2 matchpoints.
  • Overtrædelse af tidsfristen for aflevering af holdopstilling medfører tab af 2 matchpoints.

Se underpunkt 7.1 om Definition af tab af 2 matchpoint.

Ved gentagelsestilfælde i samme kamp diskvalificeres holdet og kampen tabes med maksimale cifre.

Holdopstilling specielt for oprykningsspil i kvalifikationsrækkerne – se under de specifikke turneringsbetingelser.

Revision: 1
Last modified: Jan 04, 2024