Drivere – Regel 4.1a

Enhver driver, som spilleren medbringer, skal have et køllehoved med angivelse af model og loft, der er optaget på den aktuelle liste over godkendte driverhoveder udsendt af R&A – se ”Conforming Drivers” på www.randa.org (Rules – Equipment).

Undtagelse – Driverhoveder fra før 1999: En driver med et driverhoved, der blev lavet før 1999, er undtaget fra denne lokalregel.
Der er ingen straf efter denne lokalregel for at bære, men ikke at udføre et slag med en driver, der ikke er på listen over godkendte driverhoveder.

Straf for at udføre et slag med en kølle, som ikke er på nuværende liste: Diskvalifikation.

Bolde – Regel 4.2a

Den bold, som spilleren spiller med, skal være optaget på den aktuelle liste over godkendte golfbolde udsendt af R&A – se ”Conforming Balls” på www.randa.org (Rules – Equipment).

Straf for at udføre et slag til en bold, som ikke er på nuværende liste: Diskvalifikation.

Last modified: Nov 02, 2023